Категорија: Купите и Продај

куповина и продаја подлежу стањурегистрација у складу са чланом 131 Грађанског законика. Као резултат регистрације, одређена федералним Законом о 122, имају право власништва и потврду о власништву. ...

Продаја акција у студио апартман - веомакомпликован процес. Сложеност је због чињенице да је ова опција је најмање занимљива свих могућих потенцијалних купаца. Будући да је продавац задовољни ценом, ...

Прелиминарни уговор о продаји је направљениздавање унапред од стране купца за имовину продавца. Он идентификује тачан временски оквир за пренос средстава за набавку и обавеза странака, као и њихових ...

Продаја целог стана, што је заједничкоимовину, на основу заједничке сагласности учешћа сваког власника у њој изгледа да је најбољи начин да се спроведе такву кућиште. Објекат оставља тржишне цене, и ...