Категорија: Бизнис

Величина премије осигурања у Фонду ПИОтекуће године - традиционално актуелно питање за предузетнике. Уосталом, да одбитака које су потребне за апсолутно све фирме, без обзира на величину добијена ...

Све врсте друштвених организација, слично инешто другачије. То није изненађујуће, јер су састављена углавном од људи са различитог карактера и темперамента. Током историје су формирали ...

Пословно планирање помаже у обезбеђивањумогуће потешкоће и израчунати праг профитабилност, да се одреди период отплате и видите задужења у току. Мораћете - компјутеризоване - блокнот- - руцхка- - калкулатор ...

Анализа пословних активности укључујепроцену својих активности, економски потенцијал и ефикасност коришћења капитала. Анализа ефикасности компаније и њену финансијску позицију да помогне такве документе, ...

Предузетник, ако је потребно(Промена назива, име, средње име, пасоша података, место становања, додати или одузети НАЦЕ кодове) треба да се примењује у пореској управи са пријавом и ...