Категорија: Мортгагес

Хипотека на тржишту данас је препунаразни банкарског софтвера, због чега је тешко изабрати најоптималније. Финд повољан хипотеку само за задатим параметрима почетне таксе, у износу и условима кредитирања.

Нажалост, цијене станова у Русији, постају веће, куповина некретнина од личних средстава често нису доступне. У таквој ситуацији помаже хипотекарних кредита. Поступак за завршетак радова је једноставна.