Категорија: Кривично право

Малољетничка деликвенција и њен раст седелом због ниске правне културе млађе генерације. Многи од малолетника који су починили кривично дело, било искрено уверен да је тужилаштво их не прети. ...

Према претпоставци невиности, грађани имајуправо да се бране свим средствима није забрањено законом. За надлежни одбране у кривичном поступку предвиђа могућност израде копије кривичном предмету отворен у ...

Један од увек актуелним питањима у правномпракса је жалба хапшења. Овај поступак је могуће само у прелиминарној фази истраге у кривичном предмету покренут. Поступак за жалбу против хапшења одређен је неколико ...

Под предмет кривичног закона има за циљпосебна група заштићена Законом односима кривичног, који задире злочин. Предмет кривичног закона је лице које је учинило кривично дело, док је у стању да ...

Малољетничка деликвенција и њен раст седелом због ниске правне културе млађе генерације. Многи од малолетника који су починили кривично дело, било искрено уверен да је тужилаштво их не прети. ...

Концептуални апарат модерне судске праксевисоко развијена. За потребе класификације дела у грађанског, кривичног и управног права представио концепт целе категорије са израженим дела карактера да разликују ...