Категорија: Осигурање

У складу са руским радног законодавства,болестан запослени треба да добију накнаду која компензује пропуштених дана рада. За радничку компензацију пружа рачуноводствене боловање, која се плаћа Фонд за социјална ...

апартмани осигурања за заштитуПородица благостање и да се заштите од непредвиђених ситуација. Број случајева осигурања укључују пожара, урагана, поплава, крађа. Наравно, осигурање неће моћи да заштити ...

Захтеви и правила за организацију осигурањаАктивности у Руској Федерацији се стално затегнути. То је изазвало пре свега жељом да заштити потрошаче од нелојалне или несолвентних осигуравача, као и да се уведе разумна ...

Захтеви и правила за организацију осигурањаАктивности у Руској Федерацији се стално затегнути. То је изазвало пре свега жељом да заштити потрошаче од нелојалне или несолвентних осигуравача, као и да се уведе разумна ...

апартмани осигурања за заштитуПородица благостање и да се заштите од непредвиђених ситуација. Број случајева осигурања укључују пожара, урагана, поплава, крађа. Наравно, осигурање неће моћи да заштити ...

Закон дозвољава послодавцима применомпоједностављен порески систем, смањити порезе плаћа у буџет у износу од својих основних доприноса за ванбуџетске фондове. Обавезан услов у овом случају - морате да ...

Износ накнаде осигурања одређује сеу складу са законима и прописима утврђених уговором. Поступак за утврђивање услова и поступка плаћања састоји од методологије регулаторне студија за израчунавање висине накнаде осигурања, и ...

Да добију бесплатну медицинску негупацијент је дужан да обезбеди важећу полису здравственог осигурања. За обавезни доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца радног особе, а он је такође саставља политику. Осигурање незапослених ...