Категорија: Остала права

Одлука суда опште надлежности је направљен у потпуности и издаје се странкама у року од пет дана од дана његовог доношења. Сличан период постављен за издавање арбитраже судских одлука ...

Арбитражни трибунал узроковати првенственопредставници организација и појединих предузетника о питањима у директној вези са њиховим пословним активностима. Поред тога, компанија спорови се решавају у подацима судског система ...

Административни притвор - то, по правилу, притвор за 15 дана због кршења Закона о административним прекршајима. Најчешће на овај чланак утиче на возача. Уосталом, због повреде правила саобраћаја ...

Законодавство Руске Федерације врло јасно прописује одговорност продавца робе, радова и услуга у односу на потрошаче. Ако постоји кршење њихових права, неопходно је да се предузму акцију.

Нонресиденци чин грађанина у стамбени простормора бити у писаној форми, што је означио датум израде место, лица присутних, наводи чињеничне околности. Након тога акт мора бити потписан од иницијатора, ...