Категорија: Пословна комуникација и етика

Провера услуга извршена како би се утврдилеили утврђивање околности кршења једног или више радника на одредбама важећег закона, или локалних регулаторних аката послодавца. Основни принципи у току ревизије - ...

Интерна ревизија се спроводи у циљу добијањаистините информације о финансијском и материјалном статусу организације. Истовремено, процењује методе и поступке економског система о њиховом раду и ефикасност.

Врсте пословних партнера нису толико мало: франшизинг, заједничка улагања, лизинг, итд Сваки облик има своје карактеристике односа, делокруга рада. Међутим, обострана жеља странака ...

Чак и пословне везе базира првенственовероватно имати користи, предложи неке привилегије за редовне пословне партнере са којима сте повезали година сарадње. У том случају, ти и ја ...

Када направити презентацију о услугама компаније,фокусирана на одређеном купцу, у припреми одређене комерцијалне понуде, као и исправан одраз у дијалогу са потенцијалним партнером од великог значаја ...

Због природе посла највишепоуздан систем контаката везује учешће у изложбама и конференцијама. Главни циљ учесника тих догађаја - потрага за потенцијалним партнерима, купцима ...