Тема: Рад са особама са инвалидитетом

Инвалидска пензија се обрачунава на обавезноДа би оне грађане који из здравствених разлога нису у могућности да се укључе у запошљавању. Ова врста пензија се даје као резултат инвалидности, који је ...

Да продужи инвалидску група није неопходномање од месец дана да се пријаве на клинику у заједници. Требало би имати пасош, полису здравственог осигурања, ИТУ помоћ (медицинска и социјална испитивање) ...