Тема: Наука

Група позвао ограничење на бројзаједница људи, стајао из социјалног окружења. Основа за поделу у групе могу бити различити симптома, као што су занимање, природу активности или класе припадности. ...

Вероватноћа теорија - огранак математичкинаука која проучава законе случајних појава. Предмет проучавања теорије вероватноће је проучавање закона вероватноће случајни (униформа) масовних појава. Методе идентификовани у теорији ...

Људско друштво се развијалахиљадама година у различитим деловима света. Историчари имају тенденцију да опише ток формирања цивилизације, и да одражавају разноликост историјских догађаја, с обзиром на доб и појединачних региона. ...