Категорија: хуманистичке науке

Група позвао ограничење на бројзаједница људи, стајао из социјалног окружења. Основа за поделу у групе могу бити различити симптома, као што су занимање, природу активности или класе припадности. ...

Људско друштво се развијалахиљадама година у различитим деловима света. Историчари имају тенденцију да опише ток формирања цивилизације, и да одражавају разноликост историјских догађаја, с обзиром на доб и појединачних региона. ...

Прелаз из колективног креативности за креативностпојединац уметност дозвољено да узимају облик у виду самостални посебне активности. И кроз њега све до развијају нове карактеристике уметности, настојећи да ...

Преци Словена припадао древноИндо-Еуропеан племена који се досељавају огромну територију Евроазије. Постепено су почели да се појављују из сродних група народа који су уједињени сличним језиком комуникације, економске активности ...

Роман је Михаила Булгакова "Мајстор и Маргарита" - јединствена књига: у којој је сваки открива своју значење. Овај производ је заиста неисцрпна за све врсте конотације, аналогије и алегорије. ...