Категорија: Лингвистика

У агглутинативе језика, речи су састављене од непроменљив под каквим околностима делова. У флективних све речи може да се промени. Агглутинативе језици су лакше да уче, али у изразу ...

Да би се правилно поставите знакове интерпункције уЦомплек реченице (ЦПР), треба да одреди своју врсту. За то треба дефинисати границе главних и подређених клаузуле. У већини случајева, део СПП ...

Реч "сленг" долази из енглеског сленга. Овај термин се односи на језик превод социјално или професионално изоловану групу људи, која се не користи у књижевном језику, или Оптион ...